അറിവിന്റെ ആഘോഷം അതിലൂടെ ഉദ്യോഗം

Sunday, 2 October 2016

ഇയാൻഡാ പ്രതിദിന പരീക്ഷ 7


ഇയാൻഡാ പ്രതിദിന പരീക്ഷ 7

1.       ചിമ്മിനി വന്യ ജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
2.       ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വാളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ?
3.       കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം?
4.       കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?
5.       കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?
6.       കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല?
7.       കേര:ളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ?
8.       കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല?
9.       കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം?
10.    സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താലൂക്ക്?
11.    കേരളത്തിലെ മെക്ക (ചെറിയ മെക്ക) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
12.    കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീധന രഹിത പഞ്ചായത്ത്?
13.    തുഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?
14.    ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം?
15.    കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച പഞ്ചായത്ത്?
16.    മലയാളം റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം?
17.    ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാനിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല?
18.    എൻ.എച്ച് 47 (എൻ.എച്ച് 544) കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം?
19.    മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം?
20.    മൊയീൻ കുട്ടി വൈദ്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം?
21.    സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേനാ തലവൻ?
22.    മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപൻ?
23.    കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ല?
24.  ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെ?
25.  നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ?
26.  വയനാട് ജില്ല സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
27.  ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മണ്ണ് ഡാം?
28.  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്ത്?
29.  മൈസൂറിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പുക്കുന്ന ചുരം?
30.  പുരളി ശൊന്മാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെ?
31.  കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്?
32.  ധർമ്മടം തുരുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?
33.  കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് നദീതീരത്ത്?
34.  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച്?
35.  1936- കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസ്സിലേയ്ക്ക് പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചതാര്?
36.  കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ട സ്ഥലം?
37.  കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്തെ വന്യ ജീവി സങ്കേതം?
38.  ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴ?
39.  കേരളത്തിലെ ഏക കൃസ്ത്യൻ രാജവംശം?
40.  കേരള ഫോക്ക്ലോർ അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം?
41.  കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജ വംശം?
42.  ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക അക്കാഡമി?
43.  കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന കലാരൂപം?
44.  മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം?
45.  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്ന സ്ഥലം?
46.  കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപീകരിച്ച ജില്ല?
47.  ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മണൽകൂനകളെ അറിയപ്പെടുന്നത്?
48.  ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മസ്ഥലം?
49.  ഡൽഹിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി?
50.  കേരളത്തിൽ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നതാരെ?
51.  ത്രികോണാകൃതിയമ്ലുള്ള എക്കൽ സമതലങ്ങളുടെ പേർ?
52.  ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ ഒരു ഒരു ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാ ഗുഹയാണ്?
53.  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൽറ്റാ പ്രദേശം?
54.  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടം?
55.  കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യ വൈദ്യ ശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല?
56.  ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം?
57.  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത പഞ്ചായത്ത്?
58.  സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല?
59.  കേരള കലാ മണ്ഡലം സ്ഥാപകൻ?
60.  തുള്ളലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
61.  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫന്റ് പാർക്ക്?
62.  ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലേയ്ക്ക് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി?
63.  പയസ്വനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്?
64.  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവഹാര രഹിത വില്ലേജ്?
65.  കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ?
66.  യേശുദാസിന്റെ ജന്മസ്ഥലം?
67.  പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
68.  കൊക്കക്കോള സമര നായികയുടെ പേര്?
69.  മലബാർ സിമന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം?
70.  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്തെ ഗ്രാമം?


No comments: